Vil ruste unge til å takle hat og ekstreme holdninger

Fabian

- Det går en rød tråd fra Holocaust, til 22. juli og til al-Noor-moskeen i Bærum. Hat som vokser, som blomstrer, som tar overhånd, sier Fabian Wahl Sandvold.

-Neste år blir et ekstraordinært år, da det er 10 år siden 22. juli. For oss er det derfor viktig å gi elevene et verktøy til å møte hat, ekstreme holdninger og demokratiske utfordringer i samfunnet, sier Fabian Wahl Sandvold.

Det å ruste ungdommen til å takle hat og ekstreme holdninger, kan fylkeskommunen faktisk gjøre noe med. I fylkestinget fremmet derfor Wahl Sandvold et forslag hvor fylkesrådmannen blir bedt om å forberede en sak om et prøveprosjekt der skoleklasser gis muligheten til å arrangere reiser til aktuelle destinasjoner som kan bevisstgjøre elever om ekstremisme, demokrati og medborgerskap.

– Vi ser rundt om i Vesten og Europa at hat ulmer. For alle som har fulgt etterspillet etter det amerikanske valget, går det kaldt nedover ryggen når man ser hvordan fakta og stemmetall er blitt politisert. Også i Norge har vi ikke gjort nok for å leve opp til mantraet «aldri mer». I fjor ble minnesmerket i Tønsberg tagget ned natt til 22. juli, og en høyreekstrem terrorist forsøkte å drepe så mange muslimer som mulig i en moske. Vi har alle en stor jobb å gjøre, lokalt, regionalt og nasjonalt.

Forslaget handler om å legge til rette for at skoleklasser kan reise til aktuelle destinasjoner for å bevisstgjøre om ekstremisme, demokrati og medborgerskap.

-22. juli-senteret, Holocaust-senteret og Utøya er for eksempel alle utrolig dyktige formidlere, og har et skreddersydd opplegg for å utfordre elever om hatprat og hva det vil si å være en medborger i et demokrati. Dette er temaer som burde vært sentralt i pensum for lenge siden, sier Wahl Sandvold.

Wahl Sandvold har deltatt i 22. juli-utvalget i AUF. Målet for arbeidet er alltid å huske de som ble drept i terrorangrepet og at vi skal være i stand til å diskutere det politiske tankegodset bak 22. juli. Dette kan ikke, og skal ikke AUF stå alene om. Det politiske oppgjøret med ideene bak angrepet, er et ansvar som alle må ta. For mange er det vanskelig å snakke om 22. juli-terrorangrepet. Vi er redde for å trå feil. Men den største synden vi som samfunn kan begå, er å unnlate å snakke om det. Det hindrer oss i å ta det nødvendige oppgjøret med tankegodset som førte til 22. juli-angrepet.

– Det var 22. juli som i utgangspunktet gjorde at jeg meldte meg inn i AUF. Gjennom å sitte i AUFs nasjonale 22. juli-utvalg har jeg fått utrolig stor respekt for det som er lagt ned av utallige AUF-ere etter 2011. Selv om jeg ikke ble personlig berørt i 2011, ble mine verdier angrepet. Derfor har vi i Ap et særlig ansvar for å lede kampen videre mot kreftene som rammet oss, sier Wahl Sandvold og legger til: Det går en rød tråd fra Holocaust, til 22. juli og til al-Noor-moskeen i Bærum. Hat som vokser, som blomstrer, som tar overhånd.

hatprat

22. juli-senteret, Holocaust-senteret og Utøya er eksempler på mulige destinasjoner. De har alle utrolig dyktige formidlere, og har et skreddersydd opplegg for å utfordre elever om hatprat og hva det vil si å være en medborger i et demokrati.