Hvem blir valgt som kandidater fra Vestfold til Stortingsvalget 2021?

Valget tas i nominasjonsmøte 21. november

Stortingsvalg

Nominasjonsmøte Stortingsvalget 2021 – Vestfold

Nominasjonsmøtet for Vestfold og for Telemark avholdes 21 november via Teams og blir et heldigitalt nettmøte. 

Det enstemmige listeforslaget fra nominasjonskomiteen i valgkrets Vestfold:

1. Maria Karine Aasen-Svensrud, Horten (1980)

2. Truls Vasvik, Larvik (1978)

3. Camilla Maria Brekke, Holmestrand/AUF (2000)

4. Arild Theimann, Sandefjord (1966)

5. Trude Viola Nordli, Tønsberg (1969)

6. Roar Howlid, Tønsberg/AUF (1999)

7. Cathrine Palm Spange, Færder (1966)

8. Kerim Jaber, Sandefjord/AUF (1999)

9. Bente Seierstad, Larvik (1970)

10. Eirik Belaska, Horten (1979)

11. Kristine Ganz Flåtten, Holmestrand (1978)

12. Pål Syse, Færder (1955)

13. Hilde Elgesem Andersen, Horten (1974)