styret

Nytt år, nye muligheter!

Nytt fylkesparti er nå etablert 🌹

Vestfold og Telemark Arbeiderparti ble lørdag 23. november 2019 stiftet, med gjeldende fra 1. januar 2020. Delegater fra 23 kommuner var i Tønsberg til årsmøte. I tillegg til å vedta sammenslåingen av de to fylkene, ble et nytt styre valgt. Valgkomiteens enstemmige innstilling ble vedtatt, med Truls Vasvik fra Larvik som leder, Bjørg Tveito Lundefaret fra Nome som politisk nestleder og Jone Blikra fra Kragerø som organisatorisk nestleder. Vi går inn i en ny tid. Vi står overfor en omstilling, som krever at vi sammen finner fram til gode bærekraftige løsninger for å trygge arbeidsplasser. Hvor vi sammen skal sørge for å gjøre det nye fylket bærekraftig – skape nye grønne jobber og sørge for at folk fortsatt kan leve og bo over hele fylket.

 

Det nyvalgte styret i Vestfold og Telemark Arbeiderparti:  Truls Vasvik, leder (Larvik) Bjørg Tveito Lundefaret politisk nestleder (Nome) Jone Blikra, organisatorisk nestleder (Kragerø) AUFs leder tiltrer med fulle rettigheter Kathrine Haatvedt, kvinnepolitisk leder (Tinn) Bjørn Aamodt, medlemsansvarlig (Sandefjord) Hedda Foss Five (Skien) Erik Skjervagen (Fyresdal) Anne Rygh Pedersen (Tønsberg) Roar Howlid (Tønsberg) Gry Fuglestveit (Notodden) Arild Theimann (Sandefjord) Elin Weggesrud (Holmestrand og Sande) Halvor Homme (Nissedal) Merete Sjølie Pedersen (Porsgrunn) Heidi Ørnlo (Horten) 1 vara: Olaug Skau (Skien/LO) 2. vara: Fredrik Sørlie (Porsgrunn/AUF) 3. vara: Kristine Flåtten (Holmestrand og Sande)