Nytt styre valgt på årsmøtet!

leder og nestleder

Årsmøtet valgte lørdag 13. mars nytt styre i Vestfold og Telemark Arbeiderparti. Gjenvalgt leder Truls Vasvik og nyvalgt nestleder Kathrine Haatvedt.  -Tusen takk for tilliten! Vi ser frem til å jobbe sammen med hele organisasjonen for å sikre valgseier til høsten, sier Truls Vasvik og Kathrine Haatvedt.

Dette er det nye styret:

Leder: Truls Vasvik

Nestleder: Kathrine Haatvedt

Styremedlemmer: 

Erik Skjervagen (medlemsansvarlig)

Arild Theimann

Elin Gran Weggesrud

Olaug Skau (kvinnepolitisk)

Jone Blikra

Anne Rygh Pedersen

Fabian Wahl Sandvold

Merete Sjølie Pedersen

Nikolai Sti Ravlum

Vara:

1.Heidi Ørnlo

2.Halvor Homme

3.Kristine Flåtten