Pressemelding: Fylkestingsvalget 2023 - Telemark

Endelige listeforslag - Telemark

Nominasjonskomiteen i Vestfold og Telemark Arbeiderparti – valgkrets Telemark, legger fram endelige forslag til valgliste for fylkestingsvalget i Telemark 2023, etter at listen har vært på høring i organisasjonen.  

Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for Telemark. Rundt om i Telemark har mennesker, bedrifter og kommuner ulike interesser. For å lykkes med å utvikle Telemark, må vi forene kreftene og lykkes med både nasjonal og regional distriktspolitikk. Arbeiderpartiet skal gi de ulike regionene i Telemark redskaper til å dyrke sine fortrinn og gi rom for vekst. Vi skal se mulighetene som ligger i forskjellene mellom skjærgård og innland, by og bygd.

Komiteen er overbevist med de gode kandidater komiteen foreslår så vil dette bli ivaretatt og foreslår derfor Sven Tore Løkslid og Maja Foss Five på topp. De to har bred ledelseserfaring av fylkeskommunen.

Sven Tore fra Hjartdal var den siste fylkesordfører for Telemark før sammenslåingen og har vært fylkesvaraordfører i Vestfold og Telemark og Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkestinget i tillegg til å ha vært ordfører i Hjartdal. I dag leder han Hovedutvalget Telemark, som jobber med saker som berører etableringen av den nye fylkeskommunen.

Maja fra Skien er dagens fylkesvaraordfører i Vestfold og Telemark Arbeiderparti og gruppeleder for Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe. Hun har gjennom flere perioder bekledt ulike komitelederverv i fylkestinget.

Fylkespolitikerne Sven Tore og Maja får med seg kommunepolitiker veteran, Hilde Alice Vågslid på lag. Hilde fra Tokke er i sin 8. periode i kommunestyret. Hun har bekledd de fleste vervene både som folkevalgt og som tillitsvalgt, deriblant ordfører, gruppeleder og kommunepartileder. -"Jeg er veldig fornøyd med at Hilde har sagt ja til å gå inn i fylkespolitikken", sier leder av komiteen, Bjørg Tveito Lundefaret. 

"Levende byer og bygder får vi dersom vi evner å se hvordan hele fylket kan utvikles, og det er jeg og komiteen ganske sikker på at vi får slik listen nå er sammensatt", sier en fornøyd leder av nominasjonskomitè. 

Nominasjonsmøtet finner sted 19. november på Quality Hotel Skjærgården i Langesund. Se vedlagt pressemelding for endelig listeforslag.