Vedtak fra årsmøtet 2021

Digitalt møte

Årsmøtet i Vestfold og Telemark er ferdig. Partiet står samlet bak et program og har gjort tydelige vedtak som gir tre løfter til velgerne: Trygt arbeid til alle er jobb nummer én, vi skal ha en sterkere velferdsstat som stiller opp for alle, og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. 

Vi har hatt åtte år med en regjering som har prioritert de som har mest fra før. Nå må det bli vanlige folks tur.