Vi håper på KrF og Venstre!

g

Det mangler bare fire stemmer på at Norge skal underskrive tillegget «CRPD», som omhandler funksjonshemmedes rettigheter som en del av menneskerettighetene. 9 mars står slaget, og vi håper på et klokt og trygt KrF og Venstre.

Allerede nå er det klart at en samlet venstreside i norsk politikk har samlet seg, og vil i samlet flokk støtte forslaget om å inkorporere CRPD som en del av menneskerettighetene. Enkelte motstandere mener Norge allerede overoppfyller rettigheter og krav, og dermed ikke har behov for å underskrive. Vi vil snu det hele på hodet – hvorfor kan vi ikke befeste det vi allerede vet vi er gode på, slik at det er sikret uavhengig av regjering, storting og landets kommuner?

Joda, det er trolig enkelte deler av denne konvensjonen som er mer problematiske enn andre. Men det er det jammen med en hel del andre internasjonale avtaler vi også er en del av.

CRPD handler om retten til frihet, sikkerhet og likeverdige helsetjenester for personer med psykososiale funksjonsnedsettelser. Historisk sett har funksjonshemmede vært, og er – utsatt for mer omfattende og alvorlige menneskerettighetsbrudd. Helt frem til 2000 var funksjonshemmedes menneskerettigheter likevel viet lite oppmerksomhet. Nå er situasjonen en annen, og vi heier på en styrking som CRPD legger opp til – en forklaring om hvordan menneskerettighetene skal sikres for funksjonshemmede.

Konvensjonen legger opp til en grunnleggende endring, der hele samfunnet forplikter egen tilrettelegging slik at alle på lik linje kan delta i samfunnet. Å delta på lik linje som funksjonshemmet kan selvsagt innebære ulike praktiske tiltak, enten det er tilrettelegging av informasjon, tilgjengelig nyheter på tegnspråk eller praktisk støtte til å utføre oppgave som gir tilgjengelighet i samfunnet.

Håper vårt ligger som sagt hos KrF og Venstre. La hele mennesket være i fokus, og bli en helt reell del av vårt felles VI.

Vi krysser fingrene og folder hendene.

Rita Andersen, leder Funksjonshemmedes Felles Organisasjon (FFO)

Vibecke Lund Selliken, styremedlem Norsk Handicapforbund Oslofjord Vest (NHF)

Ragnar Grøsfjeld, leder Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser, Skien

Odin Adelsten Aunan Bohmann, leder Utvalg for kultur, idrett, friluft og frivillighet, Skien kommune (Ap)