Telemark Arbeiderparti

Sammen om Telemark

Arbeid Helse Trygghet

Fylkestingsvalget 2023 - Telemark Arbeiderparti

Arbeiderpartiet mener vi får til mer sammen enn hver for oss. Et trygt arbeidsliv er nøkkelen til god folkehelse, økonomisk trygghet og gode samfunn i Telemark. Sammen med frivilligheten, det gode naboskapet og kommunene, er arbeid til alle grunnlaget for sterke felleskapet. 

Våre kandidater

Sven Tore Telemark

Sven Tore Løkslid er vår fylkesordførerkandidat. 

Folkevalgt siden 2007, ordfører i Hjartdal, fylkesordfører i Telemark, fylkesvaraordfører i Vestfold og Telemark, vara til Stortinget. 

Fellesskulen er Sven Tores hjertesak. Uavhengig av foreldrenes lommebok, skal alle få muligheten til å gå på den skulen man ønsker. Sven Tore er vedlig opptatt av aktiv næringspolitikkk, og at vi må skape trygghet for jobb og trygghet i jobb. 

Maja Telemark

Maja Foss Five er vår fylkesvaraordførerkandidat. 

Folkevalgt siden 2003. Drevet med politikk på heltid de siste åtte årene, fire år som hovedutvalgsleder for utdanning og kompetanse, og fire år som hovedutvalgsleder for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett. Er i dag fylkesvaraordfører. 

Majas hjertesaker er kultur, folkehelse og en fleksibel videregående opplæring. 

Hilde Telemark

Hilde Alice er vår 3.kandidat til fylket. 

Folkevalgt i Tokke fra 1988 til dd. Har hatt plass i kommunestyret, flere perioder i formannskap og administrasjonsutvalg, i tillegg til ulike hovedutval, nemder og råd. Var ordfører fra 2011 til 2015. 

Næringspolitikk/arbeidsplasser, gode velferdstenester for alle i heile livsløpet. By og land, hand i hand. 

Stig Kolbjørnsen
Torgeir
Martine Telemark
Bjørn Telemark
Konstanse Telemark
Birger Telemark
Unni Telemark
Nils Kristian Telemark
Silje Telemark
Sigvald Telemark
Torunn Telemark
Magnus Straume Telemark
Magnus Telemark
Tone TElemark
Janett Telemark

Vi står sterkere sammen

Telemark Arbeiderparti tror på samarbeid - og vi kan samarbeid!

Vi er pådrivere for å trygge arbeidsplasser, skape ny industri og næring - og vi skal ta i bruk hele virkemiddelapparatet. Næringsutviklingen skal være bærekraftig, arbeidslivet skal være seriøst, og vi skal være best i landet på fornybar energi. 

Klima

Telemark er Norges grønne hjerte. Vi bor i by og bygd, ved kysten, i brede landbruksbygder, skogsbygder og på fjellet. Når storsamfunnet tar i bruk arealer og naturressurser, skal lokalsamfunnet belønnes. 

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Telemark Arbeiderparti er derfor pådriver for å oppnå målene med å redusere klimagassutslipp. Vi skal arbeidere for flere hurtigladere, klimavennlige bygg, solceller på egne bygg, samt stille krav om bærekraft til mottakere av fylkeskommunal støtte. 

Arbeiderpartiet skal aktivt støtte initiativ til mer vann, sol og vindkraft i Telemark, og støtte opp rundt alle prosjekter som kutter utslipp. 

Kultur

For å bygge framtiden, er det viktig å kjenne historien. Kulturen gjør livene våre rikere og fylket mer attraktivt. Kultur er bolyst, kreativitet og arbeidsplasser. Det skal være mulig å leve av å være kunstner i Telemark. Hele det brede kulturlivet, med kunst, kulturbedrifter, frivillige, idrett, friluftsliv og tradisjoner, er vår kollektive stolthet. 

Vi skal aktivt jobbe for "Ibsen 2028". 

Norges naturligste knutepunkt

Gode veier, baner og havn er viktig for næringslivet, men også for alle oss som bor og arbeider her. Telemark er et knutepunkt, og da er infrastrukturen viktig. 

Vi ønsker et av landets rimeligste busskort for unge. Sammen med kommunene ønsker vi bedre gang- og sykkelveier. I et samarbeid med staten, vil vi bedre fylkesveiene over hele Telemark. Vi skal aktivt arbeide for gjennomslag i NTP og for byvekstavtale i Grenland. 

Videregående opplæring

Vi skal utdanne Telemarkinger i tråd med næringslivets behov. Gjennom en sterk felleskole, er vårt mål at flere skal fullføre og bestå et trygt utdanningsløp. Arbeiderpartiet vil styrke laget rundt eleven, ha tettere oppfølging av den enkelte og gi rom for å korrigere underveis. 

Vi skal satse på vekslingsmodeller og entrepenørskap i utdanningen. Derfor skal yrkesfagene styrkes, og det skal bli enklere å veklse mellom fagskole og høyere utdanning. 

Arbeiderpartiet ser både de praktiske talentene og de teoretisk studerende. Skolen er et samfunnshus. Gjennom mer praktisk skole, økt samarbeid og opplæring i bedrift/kommune, skal vi skape et inkluderende Telemarkssamfunn, med plass for alle. 

Telemark

Forza Telemark!

fv:  Martine Øverland (fagligkandidat LO), Sven Tore Løkslid (fylkesordførerkandidat), Odin Adelsten Bohmann (ordførerkandidat Skien) og Janicke Andreassen (ordførerkandidat Porsgrunn) 

Last ned det fullstendige programmet som vi går til valg med her:

endelig fylkestingsprogram - telemark.pdf 610,2 KB

Se den komplette valglisten til Telemark Arbeiderparti her: 

arbeiderpartiets-liste-til-fylkestingsvalget-for-telemark-2023 (2).pdf 89,6 KB

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!