Frisk Oslofjord

En frisk fjord for friluftsliv og som matfat for oss og kommende generasjoner

Arbeiderpartiet har et stort engasjement for å få en frisk Oslofjord. Vi vil ha rent og friskt kystvann og en fjord rik på friluftsliv og gode naturopplevelser for kommende generasjoner.

Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er meget svekket. Flere fiskeslag er i ferd med å bli borte. Viktige leveområder som tareskog og ålegrass har gått tilbake og vi ser grumsete vann. Vi ser også et økende press på arealer i strandsonen.

Det er utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag, vi kjenner til marine økosystemer og hva som må til for en forbedring av tilstanden. 

Arbeiderpartiet støtter opp om arbeidet og alle tiltakene i "Helhetlig plan for Oslofjorden"

Sier varaordfører i Larvik og 5. kandidat på Arbeiderpartiets fylkestingsliste, Rune Høiseth. 

5. kandidat

Det haster!

Det haster med tiltak og investeringer for en frisk Oslofjord, nå har 29 ordførere undertegnet et opprop. Sammen ber de om fortgang i arbeidet med å finne tiltak for å redde fiskebestanden, få ned miljøgifter og forsøpling, og redusere utslippet av næringsstoffer. 

Nå er det på tide med handling!

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!