Den nye fylkestingsgruppa

Vi stiller til valg i "nye" Vestfold

Nå skal den nye fylkeskommunen formes!

I vårt Vestfold skal alle med

Det viktigste for Vestfold Arbeiderparti:

• vi skal skape en skole der unge har like muligheter og føler seg sett, får utvikle seg og blir

inkludert

• vi skal nå klimamålene, være en pådriver for en frisk Oslofjord og et levelig miljø for framtida

• vi skal styrke det organiserte arbeidslivet og fremme seriøse aktører i samarbeid med

fagbevegelsen

• vi skal knytte Vestfold tettere sammen og gjøre det enklere å velge buss, tog eller sykkel

• vi skal utvikle hele fylket til et godt sted å leve, bo og arbeide

• vi skal legge til rette for en positiv utvikling for næringslivet i hele fylket

Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for Vestfold. Gjennom et tett samarbeid med våre seks veldrevne kommuner, staten, fagbevegelsen og næringslivet, skal vi styrke Vestfolds synlighet og posisjon og skape et framtidsretta fylke hvor det er godt å vokse opp, arbeide og leve.

Er du nysgjerrig på hva vi øsnker med nye Vestfold, besøk vår hjemmeside!

Trykk her

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!