Fylkestings kandidater 2023

"Nye" Vestfold

Nå skal den nye fylkeskommunen formes!

Dette skal vi jobbe for i Vestfold:

Det viktigste for Vestfold Arbeiderparti:

• vi skal skape en skole der unge har like muligheter og føler seg sett, får utvikle seg og blir inkludert

• vi skal nå klimamålene, være en pådriver for en frisk Oslofjord og et levelig miljø for framtida

• vi skal styrke det organiserte arbeidslivet og fremme seriøse aktører i samarbeid med fagbevegelsen

• vi skal knytte Vestfold tettere sammen og gjøre det enklere å velge buss, tog eller sykkel

• vi skal utvikle hele fylket til et godt sted å leve, bo og arbeide

• vi skal legge til rette for en positiv utvikling for næringslivet i hele fylket

Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for Vestfold. Gjennom et tett samarbeid med  kommunene, staten, fagbevegelsen og næringslivet, skal vi i nye Vestfold fylkesting jobbe for å styrke Vestfolds synlighet og posisjon, og skape et framtidsretta fylke hvor det er godt å vokse opp, arbeide og leve.

Er du nysgjerrig på hva vi ønsker med nye Vestfold, besøk vår hjemmeside!

Trykk her

Folka våre

Har du en sak å drøfte med en av våre gode politikere og lurer på hvem som jobber med hva i det nye fylkestinget? 

Følg lenken for en oversikt over hva hver enkelt arbeider med:

Folka våre

Vår politikk:

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!