j

Vekstplan Vestfold

Ny giv, vekst og arbeidsplasser

Arbeid til alle er Arbeiderpartiets viktigste sak ved valget i 2021. I sin landsmøtetale varslet partileder Jonas Gahr Støre at Arbeiderpartiet vil presentere planer for vekst og verdiskaping og en mer aktiv næringspolitikk som bidrar til å kutte utslipp og skape jobber i hele landet. Torsdag 24. juni la vi fram våre satsinger for vekst og arbeidsplasser i hele Vestfold.

Vestfold sitter på mange av løsningene for framtidas behov. Men vi trenger en ny, ny Arbeiderparti-ledet regjering for å utløse det store vekstpotensialet som ligger i unike Vestfold. Ny vekst i Vestfold handler om å ta i bruk det beste vi har av kunnskap, ressurser og arbeidsfolk for å skape en rettferdig og bærekraftig framtid. I denne vekstplanen peker vi på 8 konkrete satsinger for å få dette til. 

Last ned og les! 

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!