En renholdsarbeider står og vasker en gang. Foto: Øivind Haug

Arbeid til alle!

Fylkesvaraordførerkandidat Mette Kalve

Jeg er opptatt av at vi skal ha en aktiv næringspolitikk som fremmer vekst og innovasjon. Vi skal legge til rette for gründere, små og mellomstorebedrifter, og samtidig være ledende i det grønne skiftet. Vi skal skape goderammebetingelser og være en støtte for næringslivet, samtidig som vi tarhensyn til miljø og bærekraft.

Kompetansebehovet i næringslivet er stort, arbeidsledigheten er lav, og derfor er det ekstra viktig at vi utdanner ungdommene våre til framtidas jobber. Vi vil investere i utdanning og kompetanseutvikling, og samarbeide tett med næringslivet for å sikre at utdanningen er relevant og at det er god kobling mellom teori og praksis.

Vi tror på samarbeid og partnerskap. Et tett samarbeid mellom fylket, kommunene og næringslivet er nødvendig for å sikre vekst og utvikling.Vestfold er et matfylke, og vi ønsker å øke selvforsyningsgraden. Det er også nødvendig å styrke samhandlingen mellom aktører innen landbruk, mat og næringsmiddelindustri. 

Vi trenger et mangfold av bedrifter som bidrar til trygge arbeidsplasser og verdiskaping i Vestfold. 

Vi får til mer sammen enn hver for oss! Fellesskap gjør oss sterkere.

Fylkesvaraordførerkandidat Mette Kalve Vestfold Arbeiderparti

Fylkesvaraordførerkandidat Mette Kalve Vestfold Arbeiderparti

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!