Ungdom på trening, på lag prater sammen

Folkehelse

Vi må tenke folkehelse i alt vi gjør

Vestfold skal være et godt fylke å vokse opp, få barn, bo og bli gammel i. Derfor må vi tenke folkehelse i alt vi gjør. Folkehelse for oss handler om hvordan man har det, og hvordan det føles å leve i Vestfold. Vi vil ha et fylkes om stiller opp for de som trenger det mest. 

God folkehelse starter i barnehage og skole. Vi må derfor ha en aktiv, offentlig skole som sikrer like muligheter. Ved å styrke laget rundt eleven, sikrer vi at flere trives på skolen, og at flere fullfører. I Arbeiderpartiet har vi stor tro på det brede laget, og at det er viktig å styrke hele laget rundt eleven, med både åpen og tilgjengelig skolehelsetjeneste, miljøarbeidere og våre ansatte i kantinene.

Vi må legge til rette for å kunne bevege seg rundt på en måte som er bra både for deg og for miljøet. De aller fleste av oss trives svært godt med å sykle, gå og ta kollektivt rundt. Men for at det skal være mulig må grunnlaget være lagt godt rundt oss. Bussen må gå oftere, og den må være billigere. 

Kultur- og idrett er en av de viktigste arenaene for både fysisk helse og i kampen mot psykisk uhelse og utenforskap. Alle skal ha mulighet til å delta i kultur- og idrett, uansett foreldrenes lommebok. Derfor skal vi i Arbeiderpartiet styrke tiltakene for likestilling og inkludering, for å sikre like muligheter. Sånn holder vi befolkningen i alle aldre i bevegelse, motvirker utenforskap og gir alle en mulighet til å føle på mestring i hverdagen.

Derfor vil Vestfold Arbeiderparti:

 • at du som elev skal få hjelp når du trenger det. Vi vil styrke laget rundt elevene, alt fra en åpen og tilgjengelig skolehelsetjeneste, til miljøarbeidere og våre ansatte i kantina.

 • bekjempe mobbing og trakassering i skolen

 • inkludere våre ansatte i kantinene arbeidet for å styrke laget rundt eleven. Vi vil bruke kantina som verktøy for læring og som sosial arena

 • prioritere trygg skolevei, mye trafikanter og kollektivtransport

 • knytte de gamle kommunesentrene i de nye kommunene sammen, med både kollektiv- og veiforbedringer.

 • halvere prisene på buss. Allerede innen 01.01.2024 halverer vi for unge, deretter følger resten.

 • sikre like muligheter til å delta i idretten og kulturlivet ved å styrke tiltakene for likestilling og inkludering

 • arbeide for flere fritidsaktiviteter med lave kostnader og flere gratistilbud

 • ha et spesielt fokus på forebyggende arbeid i videregående utdanning med vekt på psykisk helse, rusmisbruk, ensomhet og diskriminering

 • samarbeide med kommunene om kunnskapsbasert folkehelsearbeid, blant annet gjennom å få utsatte grupper mer med i aktiviteter som fremmer god helse

 • samarbeide med kommunene om arealplanlegging som gjør at alle kan være mer fysisk aktive i dagliglivet

 • jobbe for et styrket selvmordsforebyggende arbeid i samarbeid med kommunene

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!