Ungdom på trening, på lag prater sammen

Kultur og idrett

Alle skal ha mulighet til å drive med kultur og idrett

Kultur- og idrett er en av de viktigste arenaene for både fysisk helse og i kampen mot psykisk uhelse og utenforskap. Alle skal ha mulighet til å delta i kultur- og idrett, uansett foreldrenes lommebok. Derfor skal vi i Arbeiderpartiet styrke tiltakene for likestilling og inkludering, for å sikre like muligheter. Sånn holder vi befolkningen i alle aldre i bevegelse, motvirker utenforskap og gir alle en mulighet til å føle på mestring i hverdagen.

Derfor vil Vestfold Arbeiderparti:

  • sikre like muligheter til å delta i idretten og kulturlivet ved å styrke tiltakene for likestilling og inkludering

  • arbeide for flere fritidsaktiviteter med lave kostnader og flere gratistilbud

  • øke tilskuddet til barne- og ungdomskultur i Vestfold

  • sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke i alle aldersgrupper, får mulighet til en aktiv fritid med meningsfulle fritids-, kultur- og idrettsaktiviteter

  • støtte oppunder frivilligheten som bidrar til inkludering og integrering av flyktninger og innvandrere

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!