Samferdsel i et "nytt" Vestfold

Nå skal den nye fylkeskommunen formes!

Vi vil prioritere trygg skolevei, myke trafikanter og kollektivtransport. Vi trenger dobbeltspor for tog i Vestfold så tog kan konkurrere for personer og gods. Vi må ha utslippsreduksjon i transportsektoren, prøve ut fleksible bussruter med buss på bestilling og billigere buss til ungdom under 20 år. For meg er det en hjertesak at sjåførene våre har tariffavtale, toalettfasiliteter (og ruter som gir mulighet for å benytte dem!) - og sjåførsikkerhet ved mulige ulykker. Vi har jobbet fram kombinasjonsbillett for buss og tog. Ordningen varer ut 2024, og vi vil at ordningen skal fortsette. Hvor veien går er viktig for gode steder å bo, og vi trenger en Regional plan for bærekraftig utvikling.

Liselotte Aune Lee - leder av hovedutvalg for samferdsel og hovedutvalg for næring og reiseliv.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!