Ungdom som smiler til hverandre under skolelunsj

Unges oppvekstvilkår

Vestfold skal være et godt sted å vokse opp

Alle som vokser opp i Vestfold bør oppleve å vokse opp i et fylke som stiller opp når det trengs, med muligheter for alle. Kampen mot psykisk uhelse og utenforskap er viktigere enn noen gang, i en tid der vi vet at mange unge sliter mer psykisk enn noen gang før. Vi vet at dette valget handler om de unge som trenger det aller mest, nemlig de som er på vei ut av skolegangen, føler seg alene, ikke har råd til å delta på fritidsaktivitetene alle andre går på, eller føler seg mer stressa og pressa på skolen enn noen gang før. 

Derfor skal vi i det Nye Vestfold sette barn og unge først. Blant annet må det satses mer på psykisk helse, skolene må ha mer forebyggende undervisning, og vi må ha flere møteplasser så ikke man faller utenfor og føler på ensomhet. 

Skolene er en viktig arena for å forebygge ensomhet og utenforskap, og kun med en sterk offentlig fellesskole kan vi sikre de gode mulighetene for alle.

Derfor vil Vestfold Arbeiderparti:

 • garantere en gratis, offentlig fellesskole som gir et godt utdanningstilbud til hver enkelt elev, og vil si nei til nye kommersielle privatskoler

 • ha et spesielt fokus på forebyggende arbeid i videregående utdanning med vekt på psykisk helse, rusmisbruk, ensomhet og diskriminering

 • styrke utviklingen av bibliotekene som åpne og inkluderende møteplasser

 • videreutvikle bibliotekenes rolle i arbeidet mot digitalt utenforskap

 • arbeide for å overføre alle skolehelsetjenester, rådgivningstjenester og andre tjenester for videregåendeelever til fylkeskommunene, for å gi et helhetlig og godt tilbud til elevene

 • i samarbeid med kommunene skape bedre overganger mellom ungdomstrinnet og videregående

 • jobbe for at skolene blir sertifisert som dysleksivennlige

 • styrke medvirkning i videregående opplæring

 • halvere prisene på buss. Allerede innen 01.01.2024 halverer vi for unge, deretter følger resten.

 • bidra til framtidsretta omstilling i næringslivet for bærekraft og miljø

 • verne om strandsonen og sikre at friluftslivet er tilgjengelig for alle

 • jobbe for å nå målet om å kutte 60% av klimagassutslippene innen 2030

 • sikre like muligheter til å delta i idretten og kulturlivet ved å styrke tiltakene for likestilling og inkludering

 • arbeide for flere fritidsaktiviteter med lave kostnader og flere gratistilbud

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!