Are Karlsen smiler til kamera

Vi bygger nye Vestfold

I vårt Vestfold skal alle med

Vår fylkesordførerkandidat Are Karlsen, om å bygge nye Vestfold:

“Med bare seks kommuner og korte avstander, har vi alle forutsetninger for å løse oppgavene på nye og mer effektive måter. Vi har et fantastisk næringsliv, med landbruk, reiseliv, servicebedrifter, tradisjonell industri, høyteknologi og mye annet. Vi må være best på å legge til rette for både eksisterende og nye næringsaktører.

En annen viktig oppgave er å sikre gode samferdselsløsninger. Flyplassen må videreutvikles, det må bygge dobbeltspor for tog gjennom hele fylket, veier må vedlikeholdes, vi må ha et godt busstilbud, og vi må legge til rette for syklende. 

Vi skal også være best på å utdanne ungdommene våre til meningsfulle jobber. Å satse på gode videregående skoler er noe av det klokeste vi kan gjøre.

I tillegg skal vi i samarbeid med kommunene, frivilligheten og næringsaktørene videreutvikle Vestfold som et kultur- og reiselivsfylke. Vi har utrolige mye bra her, og det deler vi gjerne med andre.

Til slutt vil jeg nevne klima og miljø. Vi har nå så mye kunnskap om dette, at det ikke lengre kan være valgfritt om vi skal ta hensyn til det. Oslofjorden må reddes, og hensynet til klimautfordringene og bevaring av natur må vektlegges i alt vi gjør.

Hvis vi skal lykkes med dette må alle dra i samme retning. Min styrke har vært å få folk til å jobbe sammen mot felles mål. Jeg vil at fylkestinget skal være som et kollegium, der vi alle gjør alt vi kan for å gjøre hverandre så gode som mulige. 

Sammen skal vi lage et grønt fylke, hvor det er godt å vokse opp, gå på skole, studere, jobbe og leve. 

Jeg gleder meg!”

Noen gode saker for oppbyggingen av Vestfold:

  • vi må redde Oslofjorden!

  • vi skal halvere prisene på buss. Allerede innen 01.01.2024 halverer vi for unge, deretter følger resten.

  • mer prakisk læring i skolen. Alle fortjener å føle mestring, og alle har noe de er gode på.

  • vi må drive en aktiv næringspolitikk som fremmer vekst og innovasjon

  • vi skal bevare all dyrka mark

  • vi må sørge for at alle har mulighet til å delta i idrett-og kulturlivet

  • vi må kutte 60% av klimagassutslippene våre innen 2030

  • vi skal verne om strandsonen

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!