Dyrka mark på Folehavna

Vi skal slåss for strandsonen, friområdene og dyrka mark!

Alle skal ha rett til de fine områdene våre

Nærheten til marka og fjorden er et av Vestfolds aller fremste fortrinn, og Vestfold Arbeiderparti vil at sjøen og skogen skal være åpen og tilgjengelig for innbyggerne våre. Vi skal derfor bevare dyrka mark, ta vare på friområdene våre og verne om strandsonen. 

Klimaendringene er vår tids største utfordring, og hvis vi skal klare å begrense klimaendringene må vi kutte klimagassutslippene raskere. Vestfold Arbeiderparti vil være en pådriver for at vi når klimamålene i fylket vårt.

Jordvern handler om å sikre at vi kan dyrke mat til befolkningen, og dyrket mark er en knapp ressurs. De siste årene - med pandemi og krig - har ytterligere synliggjort viktigheten av å være selvforsynt.

Are Karlsen
– Are Karlsen, fylkesordførerkandidat

Derfor vil Vestfold Arbeiderparti:

  • være en pådriver for at innbyggerne har tilgang til naturområder, og sikre tilgjenngelighet i strandsonen

  • innføre en amibsiøs kystsoneplan og være en pådriver for at strandsonen ikke bygges ned

  • kampen for en frisk og ren Oslofjord vil kreve kraftfulle tiltak på mange fronter. For Ap er det viktig at Vestfold skal være en ledende aktør i arbeidet med en ren Oslofjord

  • medvirke til innføring av arealregnskap i kommunene med mål om arealnøytralitet - “netto null tap av natur og naturmangfold”.

  • innføre et klima- og energinettverk som skal utvikle kompetanse og løsninger som fremmer grønn omstilling, dele erfaringer og bidra til at vi når våre klimamål

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!